Dispunem de toate certificările necesare, astfel aveți siguranța și încrederea în rezultate.

Toate acțiunile, activitățile și serviciile noastre sunt complet în concordanţă cu legislația europeană; astfel că prin colaborarea cu Martelli Europe aveți garanția unui serviciu de calitate.

CERTIFICARE

Sistem de management al răspunderii sociale certificat conform SA 8000: 2008
Sistem de management al calității certificat conform ISO 9001: 2008
Sistem de management al mediului certificat conform ISO 14001: 2004
Sistem de management al sănătății și securitatii in munca certificat conform OHSAS 18001: 2007

 

 

 

• Sistem de management al răspunderii sociale certificat conform SA 8000: 2008 - S.C. Martelli Europe S.R.L. este certificată SA 8000, privind responsabilitatea socială. SA 8000 reprezintă un standard internaţional aplicabil tuturor domeniilor de activitate, bazat pe convenţiile ILO, ONU şi pe legile naţionale, menit sa creeze proceduri comune de cuantificare a conformităţii cu măsurile de protecţie socială, precum: interzicerea muncii cu copii, a muncii la negru, a muncii forţate sau obligatorii, adoptarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă, orele de muncă, drepturile salariale, libertatea de asociere şi negociere colectivă, procedurile privind soluţionarea cererilor, sugestiilor de îmbunătăţire, a reclamaţiilor şi plângerilor angajaţilor etc. Scopul fundamental al SA8000 este de a îmbunătăţi condiţiile de muncă din cadrul unei organizaţii.

 

 

 

• Sistem de management al calității certificat conform ISO 9001: 2008 - Martelli Europe este certificată ISO 9001, privind managementul calităţii. ISO 9001 are în vedere o abordare bazată pe managementul proceselor organizaţiei, orientarea către client şi evaluarea satisfacţiei acestuia, precum şi angajamentul managementului superior pentru o îmbunătăţire continuă, definirea clară a responsabilităţilor şi autorităţilor, comunicarea internă şi externă îmbunătăţită, utilizarea mai eficientă a resurselor şi reducerea costurilor de neconformitate, creşterea credibilităţii şi a încrederii în calitatea produselor / serviciilor oferite.

 

 

 

 

• Sistem de management al mediului certificat conform ISO 14001: 2004 - Martelli Europe este certificată ISO 14001, privind protecţia mediului. ISO 14001 este un standard internaţional care instituie o serie de reguli şi obligaţii pentru companii, menite a reduce impactul activităţii acestora asupra mediului. Aceste obligaţii sunt referitoare la emisii şi imisii în aer, ape uzate, deşeuri etc. Sistemul de management de mediu constituie un instrument util, care permite firmei să controleze impactul activităţilor, produselor, serviciilor sale asupra mediului înconjurator.

 

 

 

 

• Sistem de management al sănătății și securitatii in munca certificat conform OHSAS 18001: 2007 - Martelli Europe este certificată OHSAS 18001- sănătatea şi securitatea în muncă. OHSAS 18001:2007 reprezintă un set de reguli pentru organizaţiile care doresc un control mai bun asupra riscurilor profesionale. Acesta a fost conceput pentru a completa sistemele de management al calităţii şi respectiv de mediu şi se bazează pe cerinţe explicite pentru o gestionare cat mai eficientă a riscurilor profesionale şi crearea unei culturi de prevenire în rândul angajaţilor. Implementarea şi certificarea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii profesionale constituie un instrument eficace pentru organizarea şi concentrarea eforturilor companiei în vederea unei mai bune controlări şi gestionări a riscurilor profesionale (accidente, incidente şi boli profesionale) şi a îmbunătăţirii considerabile a performanţelor profesionale.